You are here: Home page > Wat doen wij > Mutatieonderhoud

Mutatieonderhoud

Wij beseffen dat het verhuren van uw vastgoed uw kernactiviteit is. Bij mutatie is het noodzaak het gehuurde snel en efficiënt voor de opvolgend huurder aan te kunnen bieden. Elke maand leegstand betekent huurderving. Onze organisatie is zo ingericht dat onze specialisten het mutatieonderhoud op zeer korte termijn kunnen uitvoeren.

Het realiseren van een “maatpak” door vooraf structurele afspraken te maken omtrent mutatieonderhoud, voorkomt onnodige stagnatie in tijd en een financieel omkaderd eindproduct.

Onze speciale servicebussen voor bouwtechnisch (mutatie)onderhoud zijn ingericht om snel en adequaat te kunnen handelen.

.
.
.

Woning Mutatie

.
.
.

Badkamer Mutatie

.
.
.

Keuken Mutatie

.
.
.

Badkamer Mutatie